ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ з врученням заохочувальних призів та призів-подарунків ТОВ «Біг Трейд Україна» у 2018 році.

(Організатор маркетингової кампанії – Товариство з обмеженою відповідальністю «Біг Трейд Україна», м. Київ, ЄДРПОУ 41633976)

  1. МЕТА ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю  «Біг Трейд Україна», (надалі – Організатор) з метою маркетингового дослідження споживчого ринку та виявлення попиту на деякі групи товарів, просування та сприяння продажу товарів народного споживання у визначений період з 10 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року проводить маркетингову акцію під назвою «Два Гаманці»  з вручення заохочувальних призів та призів-подарунків (надалі – Акція) особам, які є учасниками даної Акції.

1.2. Взяти участь в Акції на добровільній основі може будь-який повнолітній громадянин України, який з будь-яких джерел дізнався про умови проведення Акції, та приєднався до неї протягом терміну її дії шляхом реєстрації у зручний для нього спосіб. Номер багатоканального телефону для реєстрації по телефону: (044) 500-67-90 (дзвінки зі стаціонарних  телефонів сплачуються згідно з тарифами ПАТ «Укртелеком», дзвінки з мобільних телефонів оплачуються  згідно із тарифами  оператора зв’язку), або 8-800-60-32-16 (усі дзвінки в межах  України  безкоштовні). Поштова адреса для реєстрації: ТОВ «Біг Трейд Україна», а/с 30, Київ, 03164. Реєстрація є безкоштовною та добровільною. Персональні дані, отримані від Учасників Акції Організатором, у тому числі поштова адреса та номер телефону, вносяться до загальної інформаційної бази даних учасників Акції, відповідно до чинного законодавства України. Згідно із вищевикладеним, кожен, хто надав Організатору свої персональні дані для участі в Акції стає Учасником Акції (надалі – Учасник). Учасник має право на замовлення товарів із каталогів та інших рекламних матеріалів Організатора за власним бажанням та вважається таким, що дав свою беззаперечну згоду щодо дотримання офіційних правил даної Акції і погоджується із подальшим інформуванням його щодо проведення інших заходів Організатора.

1.3. Учасниками Акції не можуть бути власники та працівники Організатора та інших організацій, пов’язаних із проведенням Акції, а також члени їх родин: дружини або чоловіки, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі, бабусі, онуки, інших утриманці, опікуни. Якщо таке стає відомим, то Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку виключити таку особу із числа Учасників Акції.

1.4. Організатор затверджує єдині офіційні правила Акції для маркетингової акцій, що проводяться у період з 10 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року. Ці правила є дійсними і обов’язковими для виконання Організатором Акції та всіма Учасниками протягом всього терміну дії Акції. 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

2.1. Маркетингова акція з врученням призів є складовою частиною маркетингових кампаній, що проводяться методом прямої адресної пропозиції. Метою проведення таких Акцій є стимулювання клієнта та дослідження споживчого попиту на товари, визначені організатором Акції. Вивчення попиту відбувається на основі наявних відповідей Учасника про згоду щодо прийняття умов Акції та замовлення товару із запропонованих рекламно-інформаційних матеріалів або відмови від такої пропозиції. Маркетинговий аналіз за результатами відповідей дозволяє визначити поточний стан купівельної зацікавленості і попиту та планувати довгострокову торгівельну та цінову політику. На основі вищезазначених даних розробляються нові маркетингові пропозиції для заохочення покупців. Згода або відмова є особистим вибором клієнта, який здійснюється за його власним бажанням та добровільно. Цінова політика Організатора є предметом маркетингового дослідження ринку.

2.2. Дана Акція не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, грою, участь в Акції є добровільною та безкоштовною: це означає, що Організатор не отримує від Учасників будь-якої винагороди безпосередньо за участь у Акції.

  1. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

3.1. Дані правила розроблені відповідно до чинного законодавства України та регулюють порядок проведення Акції та взаємовідносини між Організатором та Учасниками в рамках Акції.

3.2. З метою заохочення клієнтів ТОВ «Біг Трейд Україна», з 10 листопада 2017 р. по 30 травня 2018 року проводить Маркетингову Акцію з врученням призів та призів-подарунків. Потенційним учасникам Акції надсилаються персоніфіковані (іменні) матеріали – листи-звернення із зазначеним унікальним персональним (індивідуальним) номером, каталоги, листівки, тощо (надалі – Маркетингова Пропозиція), які є гарантію реєстрації цього номера, за умови виконання правил Акції, у списку учасників фінального та проміжних етапів Акції, де будуть визначені переможці. Учасник може мати декілька персональних номерів, та замовляти товари у Організатора за кожним із них окремо. Адресату пропонується можливість взяти участь у Акції шляхом надання Організатору своєї персональної інформації Учасника у вигляді відповіді на Маркетингову Пропозицію згідно ст.642 Цивільного Кодексу України.

3.3. Оформлення Маркетингових Пропозицій щодо участі у Акції може відрізнятися, але в обов’язковому порядку має містити: ім’я та адресу адресата, інформацію про встановлені призи, витяг із правил участі у маркетингових кампаніях із зазначенням телефону для отримання більш детальної інформації щодо умов даної Акції. Повернення Учасником заповнених форм у визначений пропозицією термін розглядається як згода на участь у Акції і згода з правилами її проведення.

3.4. В Акції з вручення призів та призів-подарунків беруть участь клієнти, дані яких відповідають наступним критеріям: кожен клієнт, що зробив замовлення хоча б одного товару з будь-якої Маркетингової Пропозиції Організатора упродовж  періоду з 10 листопада 2017 р. по  30 травня 2018 року включно та оплатив його.

3.5. Призи Акції можуть, окрім зазначення суми, мати візуальне оформлення у вигляді цінного товару (товарів) відповідної вартості. Організатор Акції залишає за собою право визначати та змінювати оформлення призів, але це не означає збільшення вартості призового фонду Акції.

В Акції  «Два гаманці» Організатор гарантує кожному, хто придбав один та більше товарів із Маркетингових Пропозицій ТОВ «Біг Трейд Україна», упродовж дії Акції  участь у визначенні власника, (власників) Двох призів Акції, по 10 000 грн. (десять тисяч грн., 00 коп.) кожен. Сума призу зазначена разом із податком на доходи фізичних осіб та виплачується після сплати податку з доходів фізичних осіб згідно п.3 ст.167 Розділу 4 Податкового Кодексу України  та інших зборів, передбачених чинним законодавством України.

3.6. Всі адресати-отримувачі інформаційно-рекламних документів від Організатора за умовами Акції оголошуються «Переможцями» (термін «Переможець» означає, що саме даного клієнта було обрано Організатором серед інших клієнтів для відправлення Маркетингових Пропозицій, при одержанні яких адресату надається можливість участі в Акції). Кожен клієнт, який зробить замовлення із певної Маркетингової Пропозиції, згідно з умовами, які містяться у ній, може отримати разом із замовленим товаром приз-подарунок (під призом-подарунком мається на увазі придбання товару за умовною ціною 1 грн.). Таким чином, кожен Учасник, який упродовж дії Акції отримав приз-подарунок за вищезазначеною умовною ціною, вважається переможцем у Акції.

  1. ПРИЗОВИЙ ФОНД АКЦІЇ:

4.1. Призовий фонд Акції  «Два Гаманці» складається  з двох призів, загальна сума яких становить 20 000 грн.

4.2. Кожен Учасник, який замовить один або більше товарів із Маркетингових Пропозицій Організатора протягом 10 днів від моменту отримання Маркетингової Пропозиції та оплатить своє замовлення, претендуватиме на отримання одного з призів Акції «Два Гаманці» – по 10 000 грн. (десять тисяч грн., 00 коп.) кожен. Суму призів зазначено разом із податком на доходи фізичних осіб, виплачується відповідно до п.3 ст.167 Розділу 4 Податкового Кодексу України, та інших зборів, передбачених чинним законодавством України. Загальна кількість призів  Акції «Два Гаманці» 2 (два).по 10 000 грн. (десять тисяч грн., 00 коп.) кожен.

4.3. Визначення переможця Акції «Два Гаманці» відбуватиметься у період  з 10 листопаду 2017   року   по 30 травня  2018 року включно. Учасники Акції, які вчасно замовили та сплатили свої замовлення у період з 10 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року включно, беруть участь у визначенні переможця (переможців) Акці «Два Гаманці».

4.4. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора Акції. Місце та час проведення визначення переможців Акції «Два Гаманці» визначаються Організатором додатково.

4.5. Оскільки неможливо достовірно визначити дату отримання Учасником  Маркетингової Пропозиції, до строку 10 днів додається умовний строк доставки поштової кореспонденції – 3 дні. Таким чином Організатором будуть прийматися до уваги замовлення з відбитком поштового штампу із датою відправлення, яка не перевищуватиме 12 днів з моменту відправки Маркетингової Пропозиції адресатові, а також замовлення за телефонами того ж періоду.

  1. ПОРЯДОК УЧАСТІ У АКЦІЇ «ДВА ГАМАНЦІ» ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.

5.1. До участі в Акції  допускаються дієздатні повнолітні громадяни України, що одержали від Організатора персональні повідомлення про Акцію та у період з 10 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року включно підтвердили свою згоду на участь у Акції, замовивши та оплативши за власним бажанням щонайменше один товар із Маркетингової Пропозиції Організатора. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора Акції.

5.2. Учасник підтверджує свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних в цілях проведення Акції з дотриманням Організатором необхідних заходів захисту такої інформації від несанкціонованого розповсюдження, як на момент проведення Акції, так і в майбутньому, а також на передачу своїх персональних даних третім особам, з якими Організатором укладено відповідний договір. Згідно ст.642 Цивільного Кодексу України своєю згодою (у даному випадку клієнт відповідає на Маркетингову Пропозицію Організатора Акції, роблячи замовлення товарів із каталогів) взяти участь у Акції клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується із цими Правилами (пропозиція вважається безумовно прийнятою), у тому числі з тим, що він має право відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши повідомлення про відкликання рекомендованим листом за адресою: ТОВ «Біг Трейд Україна», а/с 30, Київ, 03164. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Клієнт не допускається до подальшої участі в Акції.

5.3. Організатор доставляє замовлений товар поштою через державне підприємство УДППЗ «Укрпошта», або іншим зручним способом. Передоплата Організатору за замовлений клієнтом товар не передбачається. Право власності на надісланий товар переходить від Організатора до клієнта у момент оплати товару.

5.4. Організатор надає Учаснику право повернути чи обміняти товар, який не задовольнив його потреби, протягом строку не пізніше одного місяця з дня оплати посилки, яка містила цей товар. Товар підлягає поверненню чи обміну за умови, якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, етикетки, споживчі властивості, упаковка, а також розрахунковий документ, який клієнт отримав разом із придбаним товаром. Не підлягають обміну чи поверненню товари, визначені в Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженому Постановою №172 Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р.

5.5. Кожному замовленню (посилці) присвоюється відповідна кількість унікальних номерів (шансів). Кількість таких номерів визначається окремо в залежності від умов, передбачених певною Маркетинговою Пропозицією, яку було надіслано клієнтам. Ці номери присвоюються таким чином, щоб не було двох однакових посилок з однаковими номерами (шансами). Відповідно кількості номерів (шансів), які отримав Учасник Акції за оплату свого замовлення (замовлень), його дані будуть занесені до відповідного списку претендентів на перемогу в Акції таку ж кількість разів. У остаточному списку претендентів на Перемогу  або інші призи Акції індивідуальний (персональний) номер конкретного адресата буде наявний стільки разів, скільки присвоєних номерів (шансів) підтверджено фактичною оплатою за всіма формами замовлень учасників Акції, які вони повертають через пошту.

5.6. Фінал Акції Організатор проводить 30 травня 2018 року о 12.00 годині. Місце проведення Фіналу Акції визначається додатково. До складу комісії, яка буде спостерігати за проведенням Фіналу Акції, Організатор залучає незацікавлених у результатах Фіналу Акції осіб: нотаріуса, представників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій або будь-яких інших незацікавлених осіб.

5.7. Під час проведення фіналу Акції ведеться офіційний протокол, який організатор зберігає протягом усього строку свого існування. Результати визначення переможців,(переможця)   Ації  оформлюються офіційним протоколом, який перевіряється та підписується усіма членами комісії та підлягає нотаріальному посвідченню.

5.8. Учасників, (учасника) , номера замовлень які буде визначено переможними, для вручення призу буде сповіщено за телефоном (у разі якщо Учасники його попередньо надали) або запрошено рекомендованим листом  чи телеграмою.

5.9. Приз не може бути проданий, подарований або іншим способом відчужений іншій особі.

5.10. Власники грошових призів Акції зобов’язуються надати право на використання Організатором їхнього імені, адреси, фото та виступів для реклами компанії та анонсу будь-яких маркетингових акцій Організатора, а також право на публікації цих даних у ЗМІ за винятком випадків, коли переможець відмовляється від призу. Надання такого права розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. Відмова переможця від надання такого права Організатору позбавляє переможця,(переможців) права на приз, Організатор виключає його із списку Учасників Акції та проводить повторне жеребкування для визначення нового переможця.

5.11. Інформація про переможця буде опублікована у ЗМІ упродовж 30 днів з моменту проведення Фіналу Акції, без сплати переможцеві будь-якої винагороди за таке розміщення.

Переможець (переможці) для отримання призу зобов’язується пред’явити оригінал та надати копію паспорта громадянина України, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру протягом одного місяця з моменту визначення його переможцем згідно із цими правилами. Переможець Акції зобов’язується підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Призу згідно з цими правилами та законодавством України.

5.12. Переможці Акції зобов’язані отримати Приз особисто та не мають права передавати своє право на отримання призу третім особам.

5.13. Організатор не відшкодовує переможцям Акції вартість проїзду до місця отримання призів та вартість проживання в м. Києві у разі приїзду за призом. 

  1. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ:

6.1. У випадку, якщо переможець зі своєї вини не отримає призначений йому приз протягом 30 днів від дня публічного оголошення у ЗМІ, він остаточно втрачає право на його отримання. Це трактується як особиста відмова від отримання призу. У такому випадку  Приз залишається у власності Організатора. 

6.2. Організатор залишає за собою право перенести дату визначення власників призів на строк, потрібний для реєстрації всіх учасників у випадку форс-мажорних обставин, а саме: страйк поштових робітників, стихійне лихо природи та ін., передбачені законодавством України випадки форс-мажорних обставин. У цьому випадку нову дату проведення Фіналу Акції буде оголошено у ЗМІ мінімум за 10 днів до його початку.

6.3. Клієнти, які внаслідок неправильного або неточного надання інформації (внесення хибних даних в інформаційну базу, її технічні недоліки, втрати даних при передачі інформації, помилки на лінії телефонної мережі, дефекти комп’ютерного обладнання та програм або інші подібні обставини, які сталися не з вини Організатора) не встигли в строк, наведений у цих Правилах, стати учасниками Акції та/або неправильно виконали умови цих Правил, не беруть участі у фіналі Акції. Організатор також не несе відповідальності за направлену на його адресу інформацію, яка була загублена, неправильно адресована, пошкоджена, мала неповний, нерозбірливий зміст або прийшла із запізненням. Відмова переможця від виконання офіційних Правил Акції розглядається як відмова від призу. Увага! Якщо клієнт, який отримав грошовий приз від Організатора Акції, поверне придбаний ним товар, то він автоматично втрачає статус переможця та відшкодовує збитки Організатору згідно чинного законодавства України.

6.4. Організатор не несе відповідальності за подальше використання переможцями отриманої суми призів.

6.5. Організатор залишає за собою остаточне прийняття рішення щодо способу виплати грошових призів.

6.6. У межах дії Акції Організатор може використовувати будь-які способи розповсюдження інформації про Акцію.

6.7. Будь-які матеріали, які клієнт надіслав до компанії, поверненню не підлягають.

6.8. За підробку платіжних документів, а також за будь-який інший спосіб взяти участь у Акції або спробу претендувати на отримання призу в обхід цих Правил, винні особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

6.9. З усіх питань звертайтеся, будь ласка, з 9-00 до 18-00 години з понеділка по п’ятницю та з 10-00 до 17-00 у суботу (окрім святкових днів) за багатоканальним телефоном (044) 500-67-90 (дзвінки зі стаціонарних телефонів сплачуються згідно з тарифами ПАТ «Укртелеком», дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно із тарифами оператора зв’язку), або 8-800-60-32-16 (усі дзвінки в межах  України  безкоштовні)  або у письмовій формі за адресою: ТОВ  «Біг Трейд Україна», а/с 30, Київ, 03164.

6.10. Кожен Учасник Акції, який отримає дані офіційні Правила, витяг із офіційних Правил від Організатора Акції або буде проінформований іншим способом про наявність цих Правил та можливість із ними ознайомитись, вважатиметься таким, що повністю проінформований про їх зміст і погоджується з ними.

6.11. Усі спори, пов’язані з проведенням Акції, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості дійти згоди шляхом переговорів, спір підлягає розгляду у судовому порядку згідно із чинним законодавством України.

6.12. Організатор зберігає за собою право доручення організації та проведення даної маркетингової кампанії будь-яким фізичним та юридичним особам.

6.13. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення в умови даної Акції, у тому числі подовжувати її тривалість, збільшити/зменшити призовий фонд. Їх оприлюднення відбувається у порядку, визначеному для інформування про Правила Акції (п.6.6.). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення у Маркетингових Пропозиціях Організатора або у інших рекламно-інформаційних кампаніях (у тому числі – ЗМІ, мережі Internet, тощо), якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

ВИТЯГ ІЗ ОФІЦІЙНИХ ПРАВИЛ АКЦІЇ:

ТОВ «Біг Трейд Україна»,в період з 10.11.2017 р. по 30.05.2018  р. проводить на території України маркетингову Акцію з врученням призів під назвою «Два Гаманці». Учасниками Акції можуть бути лише резиденти України віком від 18 років. Кожному Учаснику Акції присвоюється унікальний персональний номер. Загальна кількість призів Акції «Два Гаманці» – 2 (два), по 10 000 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) кожен. Суму призів зазначено разом із податком на доходи фізичних осіб, виплачується відповідно до п.3 ст.167 Розділу 4 Податкового Кодексу України, та інших зборів, передбачених чинним законодавством України.   Більш детальну інформацію про правила та умови проведення Акції можна отримати за тел.: (044) 500-67-90, (дзвінки згідно з тарифами ПАТ «Укртелеком» або оператора мобільного зв’язку) або 8-800-60-32-16 (усі дзвінки в межах  України  безкоштовні), та на веб-сайті:  bigtrade.in.ua